So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bài viết mới
Q102

Q102

一、请写一篇说明文

参考题目: (2)《我家乡的本族习俗》

要求:被介绍的的事物特点要突出;文章所提供的知识要准确;文章条理清楚;语言简洁平实;数字在500字左右

Q118

Q118

请写一篇说明文
参考题目:(1)《我家乡的名胜古迹》

 

Bài viết khác:Xem thêm

Q102

Q98

Q99

Q106

Q112