So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

V131

Ngày đăng:10:31:37 18-05-2016

寻物启事

请假条


寻物启事

2010年6月12日下午由于慌忙本人丢失一个钱包{CJ6使一个钱包丢失}。内有身份证一张,钥匙一串。哪位看到请留下地址。假如不便可以打电话通知本人前去认领。电话号码是:0975712390。非常感谢。

阮秋河

2010年6月13日

 

 

请假条

阮老师:

        从10日到20日我有急事。因此{CC由于}我不能上你的写作课。

        请老师批准。

        此致

敬礼!{CC4恭敬}

 

学生:阮秋河

2010年9月9日


分数:   /1.5

Tags:
Tin cùng danh mục