So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

V139

Ngày đăng:10:31:37 18-05-2016

寻物启事

请假条


寻物启事

6月15日早上,在学校门口的春水路,本人不慎把一个红色钱包弄丢{CC丢失}。钱包里{CC内}有若干钱,一个身份证和三张小照片。哪[B那]位拾到,请打电话通知本人{CQ前}去认领。本人的电话号码是:0123984。非常感谢!

阮秋河

2010年6月16日


请假条

阮老师:

我今天因有急事,不能上您的写作课。请老师让我放{CC假}一天假[L]。请您批准。

此致[B至]

敬礼!

学生 阮秋河

2010年6月15日


 

Tags:
Tin cùng danh mục
Tin liên quan